Retningslinier for skure i baghaven

Afskrift af brev sendt til alle rækkehuse på Septembervej 1-135 den 25. august 2005

Retninglinier for opførelse af skure i baghaven, Septembervej 1-135

Formanden for grundejerforeningen Septemberhøjen, Jesper Thomsen, har 31.03.2005 rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune angående et ønske i bebyggelsen Septembervej 1-135 om at opføre skure i baghaverne. Dette er gjort efter godkendelse på grunderforeningens generalforsamling i 2005.

Bebyggelsen er omfattet af lokalplan nr. 78. Likalplanen giver mulighed for, efter nærmere angivne retningslinier at opføre enten en terrasseoverdækning eller en tilbygning og en carport. Der kan således jfr. lokalplanen ikke opføres redskabsskure.

Endvidere siger lokalplanen i § 6.2 bl.a., at den enkelte tæt-lav bebyggelses ensartethed skal bevares ed f.eks. genopførelse efter brand, ved bygningsvedligeholdelse og ved opførelse af udestuer og lignende. Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres.

Byggesagsafdelingen meddeler herved tilladelse til, at der i baghaverne kan opføres ét redskabsskur på max 10 m2 på følgende vilkår:

Skuret skal placeres inde nfor en afstand på 5 m fra grundens skel mod bagstien og kan i dette felt placeres i grundens fulde bredde.

Skuret skal opføres i træ og males i jordfarver (grøn, brun, sort).

Ingen del af skurets ydervægge eller tag må være højere end 2,2 m. Er skuret opført nærmere skel end 2,5 m, må højden i skel højst være 1,8 m over terræn. Fra skel og indtil 2,5 m fra skel må højden ikke overstige en jævn stigning fra 1,8 m til 2,2 m.

Et redskabsskur i overensstemmelse med ovennævnte retningslinier kan opføres uden forudgående tilladelse fra bygningsmyndigheden.

Disse retningslinier er gældende for opførelse af redskabsskure i baghaverne i rækkehusblokken Septembervej 1-135.

Ved henvendelse hertil bedes sagsnr. 2005/0003769 oplyst. Sagen bliver behandlet af Inger Nielsen, telefon 39 57 59 06.

Det originale dokument kan findes på Gladsaxe Kommunes weblager her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *