Carporte

Følgende er pt. gældende i carporte:

Dateret 13. maj 2003:

Tillæg til principgodkendelse af 01.06.1962

Der er for ejendommene Septemberej 1-135 i 1962 udarbejdet et principprojekt for opførelse af carporte. Princippet indeholder bl.a. bestemmelse om placering af carportene. For enderækkehusene skal carportenes bageste ende placeres 1 m bag husets facade, og ved carporte ud for blokkene skal de forreste søjler (nærmest vejen) placeres i en afstand af mindst 6,25 m fra vejmidte.

Afstandskravet forholder sig til en vejbredde på 19 m, uagtet at Septembervej er 12,5 m bred. Det vil sige, at stolper skal holdes 1,25 m fra vejskel, og som angivet i princippet med et tagudhæng på max. 1 m, således at der fra tagudhæng til vejskel bliver en afstand på 0,25 m.

Principprojektet er godkendt med stålrør som bærende stolper. Denne konstruktion kan ændres til træstolper. Se Septembervej 25, sag B2003/0297 og Septembervej 27, sag B2003/0221.

Dette notat og lignende kan alle søges frem under kommunens offentlig tilgængelige arkiv for byggesager. Se mere under links.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *