Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen holder generalforsamling tirsdag den 14. april kl. 19 på Mørkhøj Bibliotek.

Dagsorden og yderligere information er omdelt til alle husstande.

Vejfest lørdag den 30. august

Grundejerforeningen holder vejfest lørdag den 30. august. Vejen bliver lukket mellem Ilbjerg Alle og Julivej fra kl. 13. Grillen bliver tændt ca. kl. 17:30.

Medbring selv borde, stole, mad og drikke. Grundejerforeningen sørger for grill, kul, kaffe og kage.

Der vil være let underholdning for børnene samt musik både eftermiddag og aften. Gode ideer til øvrig underholdning modtages gerne. Kontakt Thorleif i nummer 121.

Parkering på fortovet stadig tilladt

1. marts 2014 trådte nye landsdækkende parkeringsregler i kraft. Ifølge de nye regler er det ikke tilladt at parkere med to hjul på fortovene, hvilket godt kan gå hen og blive en udfordring på en vej som Septembervej.

Gladsaxe kommunes Trafik- og Teknikudvalg har imidlertid allerede vedtaget en ny Parkeringsbekendtgørelse, som igen gør det tilladt at holde med to hjul på fortovet. Den nye bekendtgørelse kan læses her.

Så konklusionen er at de nye landsdækkende regler ikke gælder i Gladsaxe kommune og i øvrigt ikke for nogle af kommunerne inden for Københavns Vestegns Politikreds.

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen 2014 bliver afholdt tirsdag 1. april på Mørkhøj Bibliotek. Indkaldelsen bliver omdelt til hver enkelt husejer.

Vejfest 24. august 2013

Lørdag den 24. august 2013 holder grundejerforeningen vejfest. Septembervej bliver spærret fra Julivej til Ilbjerg Alle.
Vi starter kl 14:00, hvor foreningen giver et stykke kage. I skal selv medbringe kaffe og te m.m.
Til maden har vi bestilt en person, der kommer og griller og medbringer tilbehør.
Priser:
Medlemmer af grundejerforeningen. Pr. person over 15 år: 50 kr.
Ikke-medlemmer: Pr. person over 15 år: 100 kr.
Tilmelding og betaling skal ske til Thorleif Olsen, nr. 121, senest 12. august.

Generalforsamling 2012

Foreningen holder generalforsamlig tirsdag den 27. marts 2012 på Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38 A. Generalforsamlingen begynder kl. 19:00. Alle beboere i rækkehusene på Septembervej er velkomne.
Dagsorden er uddelt til alle husstande sammen med girokort for 2012 medlemsskab. Kontakt formanden i nummer 97, hvis du ikke har modtaget disse.
Husk at du kun har stemmeret til generalforsamlingen, hvis kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.