Generalforsamling 2012

Foreningen holder generalforsamlig tirsdag den 27. marts 2012 på Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38 A. Generalforsamlingen begynder kl. 19:00. Alle beboere i rækkehusene på Septembervej er velkomne.
Dagsorden er uddelt til alle husstande sammen med girokort for 2012 medlemsskab. Kontakt formanden i nummer 97, hvis du ikke har modtaget disse.
Husk at du kun har stemmeret til generalforsamlingen, hvis kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.